Accessibilitat - FECOAM

Accessibilitat de la web de la Federació de comerç d'Amposta

El Portal de FeCoAm treballa per a convertir-se en un canal de comunicació pràctic i accessible per a tots.

Per aquest motiu, diseny i programació procura seguir criteris de simplicitat, amb la voluntat d'assegurar l'accés a l'informació i als serveis oferts, amb facilitat i sense restriccions, incloent a les persones amb discapacitats.

Un disseny d'aquest tipus, incrementarà a més la usabilitat i per tant el benefici s'estendrà a tots els usuaris.

Des de FeCoAm.org pensem que l'accessibilitat és una característica bàsica de la web que promou un dels seus principis essencials: la universalitat.

Entre els avantatges d'una web accessible tenim:

 • Facilita l'accés de les persones amb discapacitat, personas majors, i en general, de tots els usuaris.
 • Permet l'accés amb diferents navegadors, dispositius, etc.
 • Comporta continguts més clars i estructurats.
 • Millora la navegació i l'experiència de l'usuari.

Alhora que s'incorporen nous continguts que compleixin aquests criteris, es van revisant i millorant continguts ja publicats, per tant és possible que es trobi amb diferents graus de compliment de usabilitat i accessibilitat.

Compatibilitat amb estàndards

Aquest lloc web ha sigut disenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles per a tots.

Millores de usabilitat i accessibilitat

S'han pres diverses mesures per a fer la web més accessible, entre elles:

 • Sistema de navegació simplificat; no s'utilitzen menús desplegables.
 • Navegació i estructura visual coherent i consistent a tota la web.
 • Marcat de l'ubicació a través de 'molles de pà'.
 • Text descriptiu de les imatges.

Disseny elàstic

S'ha modificat la maquetació del web per a que l'usuari pugui adaptar no només el text, sinó el web complet al tamany desitjat. Si desitja aumentar o disminuir el tamany de la presentació, pot fer-ho:

 • mitjançant el teclat: prement la tecla ctrl i utilitzant la ruedecita del ratolí.
 • tecla ctrl + tecla '+' para aumentar
 • tecla ctrl + tecla '-' para disminuir
 • a través del menú del seu navegador: 'ver' > 'tamaño del texto'.

Enllaços

A la majoría dels enllaços en els que el seu text no descriu completament el destí tenen atributs title amb una aclaració.

Quan és possible, els enllaços s'escriuen de forma que tinguin sentit fora de context. Alguns navegadors (com JAWS, Home Page Reader, Lynx i Opera) poden extraure la llista d'enllaços de la pàgina actual i permetre a l'usuari navegar des d'aquesta llista. Tenint això en compte, els enllaços no están duplicats i, si ho están, és perquè accedeixen al mateix contingut.

No hi ha pseudo-enllaços javascript: tots els enllaços es poden seguir-se en qualsevol navegador, fins i tot si javascript està deshabilitat.

Avís

Si vostè troba alguna dificultat a l'hora d'accedir o visualitzar informació en aquest portal, o considera que es podria millorar l'accessibilitat en algun aspecte, no dubti en comunicar-nos-ho a través del nostre formulari de contacte.