Avís legal - FECOAM

Avís legal de la web de la Federació de comerç d'Amposta

Data d'actualització: 17 desembre 2007

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ

La Federació de comerç d'Amposta , amb domicili social a C/ Verge del Carme, núm. 10, local 9 - 43870 Amposta, Espanya, y C.I.F. G-43093657, és el titular del domini d'Internet fecoam.org. Ademés, la Federació de comerç d'Amposta, facilita una forma de comunicació directa amb els ciutadans a través dels següents canals:

Presencial
Federació de comerç d'Amposta - FECOAM
C/ Verge del Carme, núm. 10, local 9 - 43870 Amposta
Telèfon: 977 70 50 31
Internet
Bústia del portal de FeCoAm

Les presents disposicions regulen l'ús del servei del portal d'Internet (des d'ara el Portal) que Federació de comerç d'Amposta posa a disposició dels ciutadans per a fomentar l'accés dels mateixos a la informació i serveis de la Federació de comerç d'Amposta facilitant d'aquesta forma les seves relacions.

La utilització del Portal atribuïx la condició d'usuari del Portal (des d'ara l'Usuari) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació del servei del Portal té una duració limitada al moment en el qual l'Usuari es trobi connectat al Portal o a algun dels serveis que a través del mateix es faciliten. L' Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que proposi utilitzar el Portal, ja que aquest i les seves condicions d'ús, recollides en el present Avís Legal, poden sofrir modificacions. Així mateix, poden existir disposicions normatives d'obligat compliment que regulin les relacions electròniques entre l'Usuari i la Federació de comerç d'Amposta a través del Portal, pel que l' Usuari ha de conèixer, en tot moment, el contingut de les mateixes.

Alguns serveis del Portal accessibles per als usuaris d'Internet poden estar sotmesos a condicions particulars, reglaments i instruccions que, en el seu cas, substitueixen, complementant i/o modificant el present Avís Legal i que hauran de ser acceptadas per l'Usuari abans d'iniciar-se la prestació del servei corresponent.

2. CONDICIONS D'ÚS DEL PORTAL

2.1. Ús correcte del Portal

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Portal y qualsevol dels serveis accessibles a través del mateix de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'utilizació indeguda o no autoritzada, així com els danys o perjudicis que es poden ocasionar com conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació, donarà lloc a les accions que legalment corresponguin i, en el seu cas, a les responsabilitats que d'aquest exercici s'en deriven.

Queda expressament prohibit l'ús del Portal amb fins que sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, equips de comunicacions, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software), bé siguin propietat de la Federació de comerç d'Amposta o de tercers.

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, l'Usuari es compromet expressament a abstenir-se de portar a terme qualsevol de les activitats següents:

  • Reproduir, copiar, vendre, distribuir, difondre, publicar, transformar o modificar els Continguts, a no ser que conti amb l'autorització de la Federació de comerç d'Amposta o del titular dels corresponents drets de propietat intelectual e industrial.
  • Destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades o documents electrònics de la Federació de comerç d'Amposta o de tercers.
  • Obstaculitzar o impedir l'accés d'altres Usuaris al Portal i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos a través dels quals es presten els serveis nombrats, així com realitzar accions susceptibles de danyar, inutilitzar o generar errors en aquests recursos.
  • Utilizar el Portal per a intentar accedir a àrees restringides dels sistemes d'informació o per a intentar augmentar el nivell de privilegis.
  • Introduir per qualsevol mitjà programes, malware, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre còdig susceptible de causar alteració en els Continguts i sistemes informàtics del Portal o d'un tercer.
  • Incitar o promoure, a través del Portal o dels serveis accessibles a través del mateix, accions delictives, denigrants, difamatories, ofensives o, en general, contraries a la Llei o al ordre públic.
  • Induir o promoure, a través del Portal o dels serveis accessibles a través del mateix, actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences.

2.2. Publicacions oficials

Els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda en les pàgines d'aquest Portal tenen caràcter merament informatiu, pel que suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

La información disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest Portal i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.